Agenda

Deze week

di

Rodermarkt: Alle leerlingen vrij

wo

Start Kinderpostzegels groep 7/8

do

Schansinfo 2

vr

Kunst en Cultuur groep 7/8 om 12.30 uur op De Poolster in Nieuw Roden

Volgende week

ma

2 t/m 6 okt. Nationale Onderwijsweek

Juf Eveline jarig!

di

K&C groep 5/6: Massimo

Juf Janna jarig!

wo

4 t/m 15 okt. Start Kinderboekenweek

Dierendag

do

Informatie-avond en alg. ouderavond

Dag van de Leraar

vr

Fietscontrole

Vergadering ID commissie

Onderdeel van

Onze school

MR / OV

Ouders van school zijn vertegenwoordigd in drie raden, die de belangen van de kinderen en van de school behartigen. Dit zijn de medezeggenschapsraad (MR), de oudervereniging (OV) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Voor meer informatie wordt verwezen naar de algemene schoolgids, hoofdstuk 5.

Zowel de MR als de GMR en de OV vergaderen regelmatig. Deze vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom. In de schoolkalender leest u wanneer de vergaderingen staan gepland. 

De medezeggenschapsraad (MR)

Oudergeleding:

Personeelsgeleding:

Eveline Verburg vertegenwoordigt De Schans in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de gemeente Noordenveld.

Notulen vergaderingen

Notulen 06-04-2017

Notulen 01-03-2017

Notulen 11-10-2016

Notulen 06-12-2016

De oudervereniging 

  • Sietske Hilhorst
  • Janneke Holthuis
  • Gesela de Jong
  • Ans Koops (voorzitter) 
  • Martin Slootweg
  • Thea Reitsema
  • Erik Wiering
  • Gea Hatzmann (personeel)
  • Lianne Heijs (personeel)