Agenda

Deze week
Volgende week

Onderdeel van

Home

SWS De Schans is een samenwerkingsschool en staat open voor alle kinderen ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. De school schenkt bewust aandacht aan verschillen tussen kinderen. Kinderen leren van jongs af aan respect te hebben voor verschillende gewoontes, opvattingen en overtuigingen. Op onze school leren kinderen met, van en over elkaar. Dit als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving, die zij als leerling van een Daltonschool met zelfverantwoordelijkheid en een open blik tegemoet zullen kunnen treden.

Daltonlicentie is binnen!

Afgelopen woensdag was het een beetje feest op school. We kregen namelijk onze daltonlicentie uitgereikt! 

Afgelopen juni zijn we gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging. Na de visitatie was al bekend dat we onze licentie met 5 jaar mochten verlengen. Daarna volgde nog een boel papierwerk en was afgelopen woensdag dus eindelijk het moment dat we de licentie in ontvangst mochten nemen. De leerlingenraad heeft de licentie in ontvangst genomen en heeft iedereen getrakteerd op ranja en taart. We hebben genoten en zijn trots op het feit dat we ons in elk geval de komende 5 jaren een daltonschool mogen noemen. 

“ Dalton doe je niet, dat ben je!”

In het fotoboek zijn nog meer foto's te vinden. 

 

Lampionnenshow

"11 november is de dag, dat ons lichtje branden mag!"
Vrijdag was de dag dat alle kinderen vol trots hun lampion hebben geshowd aan alle ouders en andere belangstellenden. Over de rode loper paradeerden de kinderen per klas en zongen een prachtig lied. Tot slot zongen we met de hele school ons inmiddels wel bekende liedje: Sint Maarten, Sint Maarten een ridder op een paard. Er werd zo mooi gezongen; alle kinderen kregen van de OV een heerlijke traktatie. 
 

In het fotoboek staan nog een aantal foto's.