Agenda

Deze week
Volgende week

Onderdeel van

Home

SWS De Schans is een samenwerkingsschool en staat open voor alle kinderen ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. De school schenkt bewust aandacht aan verschillen tussen kinderen. Kinderen leren van jongs af aan respect te hebben voor verschillende gewoontes, opvattingen en overtuigingen. Op onze school leren kinderen met, van en over elkaar. Dit als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving, die zij als leerling van een Daltonschool met zelfverantwoordelijkheid en een open blik tegemoet zullen kunnen treden.

Afscheid groep 8

Vandaag heeft groep 8 een gezellige dag gehad met elkaar. Eerst hebben ze een bezoek gebracht aan de voormalige Lindehof en een workshop gevolgd. Daarna hebben ze geluncht bij de voormalige Regenboog en mochten ze nog even binnen kijken. ‘s Middags hebben ze geklommen in Veenhuizen en de dag werd afgesloten op school, waar ze samen met het team patat hebben gegeten en waar ze door het team werden toegezongen. Op het eind van deze dag zongen we het afscheidslied nog een keer op het plein, waar ook de ouders zich hadden verzameld. Ondanks de regen was het toch een mooie dag! Vrijdag nemen we dan echt afscheid van deze leuke kinderen.