Agenda

Deze week
Volgende week

Onderdeel van

Home

SWS De Schans is een samenwerkingsschool en staat open voor alle kinderen ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. De school schenkt bewust aandacht aan verschillen tussen kinderen. Kinderen leren van jongs af aan respect te hebben voor verschillende gewoontes, opvattingen en overtuigingen. Op onze school leren kinderen met, van en over elkaar. Dit als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving, die zij als leerling van een Daltonschool met zelfverantwoordelijkheid en een open blik tegemoet zullen kunnen treden.

Afscheid

Donderdag hebben juf Eveline, juf Metje en juf Nicole afscheid genomen van De Schans. 

Juf Eveline werd door dorpsgenoot Mirjam Raven van huis opgehaald met een quad. Juf Metje en juf Nicole werden door Willem Koops en groep 8 opgehaald in een brandweerauto. Op het plein werden ze feestelijk onthaald door alle kinderen van de school met allemaal prachtige bloemen. 

In de loop van de ochtend hebben we met de hele school een speurtocht door Een gedaan en met elkaar gepicknickt. 

Om 14 uur was er een receptie, met live muziek, voor iedereen die nog even een praatje met de juffen wilden maken. Ook namen we toen afscheid van juf Suzanne en juf Roelie (die helaas ziek was). 
We sloten de dag af met het zingen van een lied en het overhandigen van cadeaus. 

Vrijdag stond in het teken van het afscheid van groep 8. Onze 5 toppers hadden een leuke dag voor de hele school georganiseerd. Iets voor 12 uur zijn ze door de hele school uitgezwaaid. 

Het waren twee ontzettende gezellige dagen, dagen met een lach én een traan. 

In het fotoboek staan nog meer foto's. 

 

Zomerfeest

Vacature nieuwe directeur

SWS De Schans is op zoek naar een enthousiaste en verbindende directeur!