Agenda

Deze week

di

GMR

Volgende week

ma

Sinterklaas

Onderdeel van

Home

SWS De Schans is een samenwerkingsschool en staat open voor alle kinderen ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. De school schenkt bewust aandacht aan verschillen tussen kinderen. Kinderen leren van jongs af aan respect te hebben voor verschillende gewoontes, opvattingen en overtuigingen. Op onze school leren kinderen met, van en over elkaar. Dit als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving, die zij als leerling van een Daltonschool met zelfverantwoordelijkheid en een open blik tegemoet zullen kunnen treden.

Lampionnenshow

"11 november is de dag, dat ons lichtje branden mag!"
Vrijdag was de dag dat alle kinderen vol trots hun lampion hebben geshowd aan alle ouders en andere belangstellenden. Over de rode loper paradeerden de kinderen per klas en zongen een prachtig lied. Tot slot zongen we met de hele school ons inmiddels wel bekende liedje: Sint Maarten, Sint Maarten een ridder op een paard. Er werd zo mooi gezongen; alle kinderen kregen van de OV een heerlijke traktatie. 
 

In het fotoboek staan nog een aantal foto's. 

 

Onze nieuwe leerlingenraad

Afgelopen vrijdag waren de verkiezingen voor de leerlingenraad. Er was ontzettend veel belangstelling voor, heel veel kinderen wilden graag in de leerlingenraad. Nadat alle kinderen hun plannen hadden gepresenteerd aan alle kinderen van de school, kon het stemmen beginnen. Giel, Dani, Marin en Duncan hebben de verkiezingen gewonnen en mogen een jaar lang zitting nemen in onze leerlingenraad!