Agenda

Deze week
Volgende week

Onderdeel van

Onze school

Kunst en Cultuur

Bij De Schans vinden we cultuuronderwijs heel erg belangrijk. Onze school neemt deel aan het aanbod op het terrein van kunst- en cultuureducatie binnen de gemeente, het z.g. cultuurmenu. Alle kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 nemen gedurende het gehele jaar deel aan allerlei activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Daarbij valt te denken aan muziek, drama, beeldende vorming, dans et cetera. Het Kunst- en Cultuurmenu Noordenveld is zodanig georganiseerd dat de kinderen in alle groepen op een (inter)actieve manier acht jaar lang kennismaken met verschillende kunst- en cultuurvormen. Daarbij ligt de nadruk op DOEN. De lessen en activiteiten in de klas, de voorstellingen en rondleidingen worden verzorgd door vakdocenten, professionele kunstenaars en culturele instellingen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van plaatselijke en/of provinciale cultuuraanbieders. Daarnaast is er nadrukkelijk oog voor het cultureel erfgoed van de gemeente Noordenveld.

Naast lessen en het actief bezig zijn gaan kinderen ook naar voorstellingen of musea. Het aanbod voor kunst- en cultuureducatie wordt mogelijk gemaakt door samenwerking van o.a. Kunst en Cultuur Drenthe, Het ICO, Het Huus van de Taol en de gemeente Noordenveld. Verder is er voor de groepen 3/4 AMV-lessen. (Algemene Muzikale Vorming). Meer informatie over cultuureducatie op de scholen is te vinden via www.cenoordenveld.nl. 

Verder doen we in de klassen aan tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, toneel, dans, muzikale vorming, koken en taalexpressie. Voor sommige lessen doen wij een beroep op de hulp van ouders.  Er worden verschillende technieken aangeleerd en creatief toegepast. Iedere groep treedt in ieder geval 1 keer per jaar op. Hierbij zijn ouders ook welkom. Voor de data hiervan, zie de jaarplanner.