Agenda

Deze week
Volgende week

Onderdeel van

Onze school

Missie & visie

Missie 

Als basisschool De Schans willen we samen in een gebouw werken aan kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen in Een en omstreken. Niet uitgaan van verschillen maar uitgaan van overeenkomsten omdat dit laatste verbindt en het eerste polariseert. De school is, zoals hierboven omschreven, ontstaan vanuit 2 fusiescholen (OBS De Lindehof en CBS De Regenboog) en bestaat sinds 1 augustus 2016. Na de oprichting is het team aan de slag gegaan met het creëren van een nieuwe eigen schoolcultuur binnen Dalton Samenwerkingsschool de Schans. Een school met een eigen schoolprofiel waar iedereen trots op is.
We streven een coöperatieve cultuur na. Dat wil zeggen dat ieder afzonderlijk teamlid een eigen bijdrage heeft in het succes van de school. Samen maken we onderwijs vanuit een gemeenschappelijk denkkader. De taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld op basis van interesse en talenten en de communicatie is oplossingsgericht. 
We houden rekening met verschillen tussen kinderen. Daltononderwijs in combinatie met de parels uit het Jenaplan onderwijs bieden daartoe optimale mogelijkheden. We leren kinderen vertrouwen te hebben in hun eigen kunnen. We leren kinderen een verantwoordelijke en zelfstandige houding aan en we leren ze goed samenwerken met anderen. We zijn een school waar kinderen zich veilig voelen en waar ze plezier beleven. 
We zijn een open school met een grote betrokkenheid van ouders. Tijdens de eerste teamvormingsbijeenkomsten zijn een aantal kernbegrippen genoemd die wij belangrijk vinden en die wij graag terugzien in onze school:
vertrouwen, plezier, trots, samenwerken, wereldburger, ontplooien, ontwikkelen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, structuur, aandacht en relatie.
Vanuit deze kernbegrippen is de volgende zin omschreven die wij nastreven als team:
Samenwerken met plezier en aandacht met als doel; ontplooiing van het kind tot wereldburger.
Onze missie samengevat in één zin: ‘Onderwijs voor iederEen!’

Onze visie en werkwijze

Kinderen werken bij De Schans aan ‘Opbrengsten’ passend bij iederEen. IederEen komt tot ontplooiing en maakt groei door. Door niet alleen aandacht te hebben voor kennis (wat weet ik?), maar ook voor vaardigheden (wat kan ik?) als samenwerken, kritisch en creatief denken, maar ook problemen oplossen. (21st century skills). De specifieke Daltonaspecten passen hier precies bij, namelijk zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie.

‘Pedagogisch Didactisch handelen’ is afgestemd op de toekomst. De Schans zorgt ervoor dat de kinderen als wereldburger met hun eigen identiteit (wie wil ik zijn?) kunnen deelnemen aan de wereld van vandaag, maar ook aan die van morgen. 
‘Tevreden ouders, leerlingen en leerkrachten’. Dat staat bij ons hoog in het vaandel. Om dit te bereiken helpen we leerlingen leren op theoretisch, emotioneel, creatief, sociaal, geestelijk en lichamelijk gebied. Wij stimuleren kinderen om gebruik te maken van hun talent en vragen daar onder andere hulp bij van ouders met hun specifieke talent.