Agenda

Deze week
Volgende week

Onderdeel van

Ouders

Nieuwe leerlingen

Kennismaking driejarigen  
Wettelijk is het zo geregeld dat leerlingen die de leeftijd van drie jaar en tien maanden hebben bereikt een aantal dagdelen mogen kennismaken in de groep waarin ze worden geplaatst. Op SWS De Schans gaan wij uit van 1 tot 3 dagdelen. In het belang van het kind zal het aantal kennismakingsmomenten worden overlegd met de ouders en de leerkracht.  
Na het intakegesprek met de directeur ontvangt u ruim van tevoren een uitnodiging van de groepsleerkracht om afspraken te maken omtrent het kennismaken.  
 
Instroom vierjarigen  
In principe is een kind de eerste dag na zijn/haar vierde verjaardag van harte welkom op school. De eerste schooldag kan worden opgeschort in verband met een weekend, een vakantie of iets dergelijks. In de laatste 4 weken voor de zomervakantie stromen er meestal geen nieuwe leerlingen in.