Agenda

Deze week
Volgende week

Onderdeel van

Ouders

OV

De oudervereniging heette voorheen de ouderraad. De oudervereniging is een activiteitencommissie van ouders, die o.a. de onderstaande activiteiten organiseert en deze samen met het team en andere ouders uitvoert:  

- Algemene Ouderavond
- Het Sinterklaasfeest
- De Kerstviering
- De Paasviering
- De lampionnenkijkavond/ lampionnenshow
- Afsluiting van het schooljaar

Tevens beheert de OV het schoolfonds. Het schoolfonds wordt elk jaar gevuld met de vrijwillige ouderbijdragen en met de opbrengsten van bijvoorbeeld het Zomerfeest. Uit dit schoolfonds worden o.a. de uitgaven bekostigd, die verbonden zijn aan de bovenstaande activiteiten en diverse sport-, spel- en cultuurevenementen.  
De Oudervereniging vergadert regelmatig. Wilt u meer weten, dan kunt u altijd terecht bij één van de OV-leden. 

De oudervereniging bestaat uit de volgende leden:

Marieke Martens- Veldhuizen (secretaris)
Bernard Nieborg (voorzitter)
Sharon Barels
Stefan Janssen (penningmeester)
Marlieke Geijsel
Ronny Scheffers
Aukje Bezu

Jolanda Wilkens (personeel)
Lianne Heijs (personeel)