Agenda

Deze week
Volgende week

Onderdeel van

Ouders

OV

De oudervereniging heette voorheen de ouderraad. De oudervereniging is een activiteitencommissie van ouders, die o.a. de onderstaande activiteiten organiseert en deze samen met het team en andere ouders uitvoert:  
− De Algemene Ouderavond  
− Het Sinterklaasfeest
- De Kerstviering
- De Paasviering
- De lampionnenkijkavond  
- De musical van groep 7/8
- De Paasbrodenactie

Tevens beheert de OV het schoolfonds. Het schoolfonds wordt elk jaar gevuld met de vrijwillige ouderbijdragen en met de opbrengsten van o.a. de Paasbrodenactie. Uit dit schoolfonds worden o.a. de uitgaven bekostigd, die verbonden zijn aan de bovenstaande activiteiten en diverse sport-, spel- en cultuurevenementen.  
De Oudervereniging vergadert elke maand. Wilt u meer weten, dan kunt u altijd terecht bij één van de OV-leden. 

De oudervereniging bestaat uit de volgende leden:

Sietske Hilhorst
Janneke Holthuis
Gesela de Jong
Ans Koops (voorzitter) 
Martin Slootweg
Thea Reitsema
Erik Wiering
Gea Hatzmann (personeel)
Lianne Heijs (personeel)