Agenda

Deze week
Volgende week

Onderdeel van

Dalton

Dagritmepakket

Naast de dagkleuren wordt bij de jongere kinderen een tweede hulpmiddel gebruikt om de dag te ordenen, het dagritmepakket. Het dagritmepakket bestaat uit een aantal kaarten met afbeeldingen die de verschillende activiteiten voorstellen die voor de bewuste dag gepland staan. Deze activiteiten worden aan het begin van de dag besproken en op volgorde van activiteit opgehangen. Het gebruik van dagritmekaarten brengt ordening en geeft het jonge kind structuur.
Vanaf groep 4 staan de activiteiten op het rooster.

 

Daltonaspecten

Vrijheid/verantwoordelijkheid

De kinderen voelen zich medeverantwoordelijk voor het verloop van de dag. Het dagritme en de weektaak stimuleren het tijds- en taakbesef. Het kind is verantwoordelijk voor het inplannen en afkrijgen van de taak.

Zelfstandigheid

Het dagritmepakket en de planborden zijn een voorstadium van het leren plannen.

Samenwerking

Ook bij het plannen van samenwerkingsopdrachten is het planbord een welkom hulpmiddel. De leerkracht zal bewust gebruik maken van samenwerkingsopdrachten.

Reflectie

Met behulp van de dagritmekaarten kan de leerkracht de kinderen vooraf en naderhand laten nadenken wat er nodig is voor het uitvoeren van een bepaalde activiteit of kan met elkaar worden nagedacht/gesproken over het verloop en resultaat van de activiteit.

Effectiviteit

Het kind weet wat hem gedurende de dag te wachten staat en wat er komt na het afronden van een taak/activiteit. Dit voorkomt vragen over het ritme van de dag of welke vervolgactiviteit kan worden gekozen, waardoor de effectiviteit van het onderwijs wordt vergroot.