Agenda

Deze week
Volgende week

Onderdeel van

Dalton

De kring

In alle groepen wordt in meer of mindere mate gewerkt met een “kring”. Het woord kring kent twee betekenissen.

  1. Een organisatievorm, een opstelling van het meubilair.
  2. Een werkvorm, een manier van communiceren (dit hoeft niet altijd in een     

kringopstelling plaats te vinden).

Welke toepassing van de kring wordt er op onze school gebruikt?

  • In alle groepen wordt de week geopend met een gesprek, al dan niet in een kringopstelling. Een dergelijke kring duurt niet te lang, omdat er veel kinderen nogal passief zijn.
  • In de groepen 2 en 3 wordt iedere ochtend begonnen in de kring. Vanuit de kring vindt ook het kiezen plaats.
  • Naast de maandagochtendkring zijn er ook kringen waarin bijvoorbeeld instructie wordt gegeven, waarin, met name in de onderbouw, taalactiviteiten plaatsvinden, wordt gezongen, gespeeld enzovoorts.
  • De "kleine kring" is een effectief middel waarin kinderen leren met elkaar te communiceren, duidelijk je gedachten verwoorden, te evalueren en leren luisteren naar elkaar. Dit biedt de leerkracht ook de mogelijkheid om instructie te geven; bijvoorbeeld tijdens het taakwerken.  In de hogere groepen wordt gebruik gemaakt van "de instructietafel", wat inhoudt dat de leerkracht met individuele kinderen of met kleine groepjes werkt.

Er wordt naar gestreefd om, daar waar mogelijk, ook kinderen de rol van gespreksleider op zich te laten nemen.

In alle groepen gebruikt de leerkracht het stilte teken, een handgebaar om de kinderen te laten zien dat ze stil moeten zijn, zodat de leerkracht kan beginnen.