Agenda

Deze week
Volgende week

Onderdeel van

Dalton

Uitgestelde aandacht

Met uitgestelde aandacht bedoelen we de periode dat de leerkracht niet meteen beschikbaar is voor vragen en problemen van kinderen.

De drie belangrijkste redenen om te werken met uitgestelde aandacht zijn:

  1. Het biedt de leerkracht de gelegenheid om ongestoord te werken met individuele kinderen, met kleine groepjes kinderen of de andere groep.
  2. Kinderen leren in deze periode zelfstandig problemen op te lossen
  3. Kinderen leren gebruik te maken van elkaars kennis en oplossingsmethoden.

Kleursymbolen en de daarbij horende afspraken

De school werkt met kleurenafspraken om de perioden van uitgestelde aandacht voor de kinderen inzichtelijk en herkenbaar te maken. De kleuren zijn zichtbaar gemaakt m.b.v. een stoplicht

Afspraken (in volgorde) wanneer het rode stoplicht zichtbaar is:

- Ik werk stil en alleen.

- Als ik iets niet begrijp, lees ik de opdracht nog een keer.

- Begrijp ik het nog niet dan begin ik aan een andere opdracht.

- Ik mag niemand storen of helpen.

Afspraken (in volgorde) wanneer het oranje stoplicht zichtbaar is:

- Ik werk rustig. Als ik overleg fluister ik.
- Als ik iets niet begrijp, lees ik de opdracht nog een keer.
- Begrijp ik het nog niet dan stel ik mijn vraag binnen mijn groepje of aan iemand anders in de klas.
- Is mijn vraag niet opgelost, dan begin ik met een andere opdracht.
- Ik mag de juf / meester niet storen.

Afspraken wanneer het groene stoplicht zichtbaar is:
- Ik werk rustig. Als ik overleg praat ik zachtjes.
- Als ik iets niet begrijp, lees ik de opdracht nog een keer.
- Begrijp ik het nog niet dan stel ik mijn vraag binnen mijn groepje of aan iemand anders in de klas. Is mijn vraag niet opgelost dan gebruik ik het blokje.
- Ik begin met een andere opdracht.

Voorwaarden

De materialen en hulpmiddelen die de kinderen nodig hebben zijn beschikbaar en liggen op de afgesproken (vaste) plaatsen.

Kinderen hebben de vrijheid en verantwoordelijkheid om ongevraagd de materialen en hulpmiddelen te halen die ze nodig hebben.

Regelmatig zal de leerkracht de perioden van zelfstandig werken kort met de kinderen evalueren en waar nodig aanvullende en verduidelijkende afspraken met hen maken.

Rol van de leerkracht

- individuele hulp bieden aan individuele (of groepjes) kinderen, gebruik makend van de

   instructietafel en waar nodig gebaseerd op het desbetreffende handelingsplan

- observatie van werkhouding, initiatief, samenwerking etc.

- niet storend en zachte aanspreek-/uitlegtoon

- directe hulp/feedback bieden bij vragen

- hulp bij begeleiden (inoefenen)

 

                                                                 Daltonaspecten

Vrijheid /

verantwoordelijkheid

Vrijheid om oplossingen te bedenken voor problemen en de verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan. De vrijheid om hulp te zoeken en te geven.

Zelfstandigheid

De hulp van de leerkracht wordt pas gegeven als de leerling het initiatief neemt.

Samenwerken

Samenwerken wordt gestimuleerd doordat de leerkracht niet direct beschikbaar is.

Reflectie

Kinderen reflecteren regelmatig op de gang van zaken tijdens het werken met uitgestelde aandacht; kunnen zij daar goed mee om gaan en wat is er nodig om dit te behouden of verbeteren?

Effectiviteit

Door zelf problemen te leren oplossen wordt de effectiviteit van het onderwijs op de lange termijn vergroot; de afhankelijkheid van de leerkracht neemt namelijk af.