Agenda

Deze week
Volgende week

Onderdeel van

Dalton

Werkplekken

De kinderen hebben een zekere vrijheid in het kiezen van de werkplek in de school. Doordat er met een taak wordt gewerkt, zijn kinderen in het klaslokaal vaak gelijktijdig bezig met verschillende opdrachten.
Op de ene plek zitten kinderen samen te werken, aan de instructietafel krijgt een groepje extra uitleg van de leerkracht en weer ergens anders maakt iemand een creatieve opdracht in het kader van keuze.
In een daltonschool zal een kind (moeten) wennen aan een zeker “werkgeruis”, maar kan het er ook voor kiezen een rustige werkplek op te zoeken.

Leerpleinen “De Wissel”

De leerpleinen worden elke ochtend van 10.30 tot 11.30 gebruikt als stilte werkplekken. Op andere tijdstippen kan deze ruimte ook gebruikt worden maar stilte wordt dan niet gegarandeerd.

We hebben afgesproken niet meer dan 4 kinderen per combinatiegroep toe te laten (in verband met de ruimte). Het is wel zo dat je werken in de leerpleinen moet “verdienen”. De kinderen nemen hun leerpleinpas mee als ze in op het leerplein werken.

Blokje zelfstandig werken

In de loop van groep 3 introduceren we het blokje voor zelfstandig werken. Ze kunnen d.m.v. dit blokje aangeven of ze niet gestoord willen worden (rode cirkel), of ze wel gestoord willen worden (groene cirkel) en of ze een vraag hebben (vraagteken).

Daltonaspecten

Vrijheid /

verantwoordelijkheid

De vrijheid om zelf een werkplek te kiezen. De verantwoordelijkheid om het werk goed te maken en daarvoor een goede plek te kiezen.

Zelfstandigheid

Bij het maken van de keuze voor een werkplek moet het kind aanvankelijk overleggen met de leerkracht, uiteindelijk bepaalt het kind het zelf. Om op een andere plek dan in de klas te kunnen werken, wordt een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid van het kind.

Samenwerking

Dit kan in De Wissel en vaak ook in de klas.

Reflectie

De leerkracht zal waar nodig individueel met kinderen reflecteren op de manier waarop zij zich gedragen op hun werkplek om zo samen te kunnen bepalen wat de meest geschikte werkplek is voor een kind. De leerkracht heeft hierin een begeleidende rol, maar deze rol kan ook sturend zijn wanneer een leerling nog onvoldoende op zijn werkhouding kan reflecteren.

Effectiviteit

Voor kinderen kan het heel effectief werken wanneer zij juist alleen of samen aan een taak kunnen werken. De leerkracht moet daarbij wel een vinger aan de pols houden zodat het samen of alleen werken niet ineffectief wordt.