Agenda

Deze week
Volgende week

Onderdeel van

Dalton

Materialen

De inrichting van de klassen moet zo zijn, dat de kinderen alle materialen die zij nodig hebben, zelfstandig kunnen pakken, opruimen en eventueel kunnen schoonmaken.
Vooral in de kleutergroepen ligt er een zware nadruk op deze vorm van zelfstandigheid. In de daarop volgende groepen wordt dit voortgezet. Als het kind bijvoorbeeld een nieuw schrift nodig heeft, hoeft het dat niet eerst aan de leerkracht te vragen. Materialen als boeken, schriften, scharen etc. hebben hun eigen plaats waar de kinderen erover kunnen beschikken.
Bij het zelf pakken van wat je nodig hebt, geldt een uitzondering voor zaken die mogelijk gevaar opleveren (bijv. een snijmachine), of die relatief duur zijn (bijv. bepaalde creatieve materialen) of waarvan er maar weinig beschikbaar zijn (bijv. computers). Hierbij moeten de kinderen ook leren afspraken met elkaar te maken, rekening met elkaar te houden en de regels na te leven.

Daltonaspecten

Vrijheid /

verantwoordelijkheid

De vrijheid om zonder te vragen materialen te gebruiken die

nodig zijn.  De verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor goed gebruik van de materialen en het opruimen ervan.

Zelfstandigheid

Zelf bepalen wat nodig is en dat zelf halen.

Samenwerken

Ook een ander moet de spullen weer gebruiken, dus laat het netjes/schoon achter, maak niet alles op en overleg over het gebruik van schaarse spullen.

Reflectie

De leerkracht zal regelmatig met de kinderen reflecteren op de manier waarop met materialen wordt omgegaan en hoe er per groep is opgeruimd. Ook kinderen zelf wordt hier in de hogere groepen gevraagd over na te denken.

Effectiviteit

Doordat kinderen alle materialen zelf kunnen pakken, zijn zij niet afhankelijk van iemand die iets uitdeelt of voor hen pakt, er kan daardoor sneller met het werk worden gestart.