Agenda

Deze week
Volgende week

Onderdeel van

Dalton

Zorg voor de klas, school en schoolomgeving

Verantwoordelijkheid dragen door kinderen, betekent ook, dat ze zorg leren dragen voor hun omgeving: de klas, de school als geheel en het terrein om de school heen.

Hulpjes / klassendienst in de klas

In alle groepen hebben de kinderen bij toerbeurt een taak om de leerkracht te assisteren bij allerlei dagelijkse taken (boeken uitdelen e.d.) maar ook om (in beperkte mate) te helpen opruimen en schoonmaken van het lokaal. We gebruiken hiervoor een huishoudelijk taakbord in alle groepen. De kleur geeft aan wat er die dag moet gebeuren.

     

In de school

In de school zijn school- en klassenregels van kracht, waarin ook het netjes houden van de algemene ruimtes is opgenomen. Wij spreken de kinderen erop aan dat ook zij verantwoordelijk zijn voor hun werkomgeving.

Om de school

De klassendienst van de groepen 5 t/m 8 is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de schoolomgeving.

Daltonaspecten

Vrijheid /

verantwoordelijkheid

Deze activiteiten zijn gericht op het stimuleren van het verantwoordelijkheidsgevoel.

Zelfstandigheid

Kinderen weten wat ze moeten doen en mogen (indien nodig) een ander kind vragen wanneer het een keer niet kan.

Samenwerken

Klassendienst heb je nooit alleen, je kan en mag elkaar helpen.

Reflectie

De klassendienst kan de volgende dag kinderen aanspreken op hoe zij hun tafel/materialen hebben achtergelaten.

Effectiviteit

De leerkracht heeft op deze manier tijd om andere kinderen te helpen of ouders te woord te staan.