Agenda

Deze week
Volgende week

Onderdeel van

Dalton

Symbolen

Op allerlei plaatsen in de school worden symbolen gebruikt.

In de klassen :

  • Wc-symbolen

Uit het oogpunt van zelfstandigheid, wordt de wc-gang geregeld door symbolen of door een voorwerp op de stoel (die per groep kunnen verschillen).

  • Uitgestelde aandacht

Aan de kleur van het stoplicht kan het kind zien of het met zijn vraag terecht kan bij de leerkracht of dat het een andere oplossing moet zoeken.

  • Blokje op de tafel van het kind

Samenwerken betekent onder andere, dat kinderen elkaar om hulp mogen vragen. In de groepen 3 t/m 5 hebben de kinderen een blokje op hun tafel. Hiermee kunnen kinderen aangeven tijdens het zelfstandig werken op welke manier zij willen werken. De keuze die zij hierin maken hangt wel samen met het gebruik van het stoplicht.

  • Het keuzebord

Kinderen kunnen zelf op het bord zien welke hoeken er nog vrij zijn en maken hun keuze. Met hun eigen naamkaartje geven ze op het bord hun keuze aan.

  • MI keuzebord van groep 3 t/m 8

Aan het pictogram kan het kind zien welke kaart met welke intelligentie correspondeert (en welke MI opdrachten ze die week hebben gedaan).

In groep 1 en 2 hangen de pictogrammen van de meest toepasbare MI vormen zichtbaar in de klas om de kinderen voor te bereiden op de gang van zaken m.b.t. de MI in de hogere groepen.

  • Smileys op de weektaak

😀😀 betekent samenwerken met je maatje.

😀😀😀😀 betekent samenwerken met je maatjes.

 

Buiten de klassen :

  • Niet storen/stilteruimte. Op de gang hangt een stoplicht. Staat het stoplicht op groen dan hebben de kinderen de mogelijkheid om te overleggen. Rood betekent dat er stil gewerkt moet worden.

  

                                                     Daltonaspecten

Vrijheid/verantwoordelijkheid

Symbolen geven duidelijkheid, zodat het kind verantwoordelijkheid kan nemen voor de eigen keuzes. Daarnaast geven ze ook de mate van vrijheid aan.

Zelfstandigheid

Kijkend naar het symbool, kan het kind zelfstandig beslissingen nemen, zonder dat iets aan de leerkracht gevraagd hoeft te worden.

Samenwerking

Door de symbolen te respecteren, houdt het kind rekening met anderen.

Reflectie

Wanneer een kind niet geholpen kan worden, moet het nadenken over de te nemen stappen.

Effectiviteit

Doordat het kind niet hoeft te wachten, maar verder kan met ander werk van de taak, wordt de effectiviteit van het onderwijs vergroot.