Agenda

Deze week
Volgende week

Onderdeel van

Dalton

Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

Onze school heeft een leerlingenraad, omdat wij kinderen serieus willen nemen en de gelegenheid willen bieden om praktische ervaring op te doen met het democratische proces. Daarin kunnen zij veel vaardigheden oefenen die wij als daltonschool belangrijk vinden. De leerlingenraad is een activiteit die goed past binnen een daltonschool. Verantwoordelijkheid en samenwerking komen sterk naar voren in een leerlingenraad. Verder geven we door het instellen van een leerlingenraad inhoud aan de begrippen burgerschap en democratie.

Wie is lid van de leerlingenraad?

 • De leden van de leerlingenraad vertegenwoordigen alle kinderen van De Schans
 • De leerlingenraad bestaat uit 4 leden
  • 1 leerling uit groep 5     hij/zij verzorgt de post en drinken tijdens de vergadering
  • 1 leerling uit groep 6     hij/zij houdt de financiën bij
  • 1 leerling uit groep 7     hij/zij schrijft het verslag
  • 1 leerling uit groep 8     hij/zij is de voorzitter
  • Behalve de kinderen is er 1 adviserend lid vanuit het schoolteam: de directeur
  • De OV en MR steunen de leerlingenraad financieel.

Wat doet de leerlingenraad?

 • De leerlingenraad denkt mee over activiteiten, problemen, ideeën etc. waar kinderen op school tegenaan lopen. De leerlingen hebben gedurende één jaar zitting in de leerlingenraad.
 • De leerlingenraad overlegt indien nodig met oudervereniging, directie, team, etc. Omgekeerd kan dat ook, bijvoorbeeld het team vraagt de leerlingenraad om een bepaald onderwerp te bespreken. De leerlingenraad onderhoudt ook steeds goed contact met de leerlingen van de klas.

De leerlingenraad kan adviezen geven aan:

  • De directie
  • Het team
  • De OV / MR
  • Anderen, zoals de gemeenteraad
  • De leerlingenraad geeft adviezen wanneer daarom gevraagd wordt. Maar ook als er niets gevraagd wordt, kan de leerlingenraad een advies geven.
  • Er moet onder schooltijd (deels) gelegenheid zijn om iets voor de leerlingenraad te doen, bijvoorbeeld onder het taakwerk.

De vergaderingen van de leerlingenraad

 • De leerlingenraad vergadert 1x in de zes weken.
 • De vergadering vindt plaats onder leiding van een voorzitter en met een notulist.
  Er is ondersteuning door de directeur, waarbij in de beginfase meer ondersteuning vereist zal zijn dan aan het einde van het schooljaar.
  Zij begeleidt de inhoudelijke zaken, maar ook de procedurele kant, waarbij gedacht kan worden aan vergadertechniek en manier van besluitvorming.
 • De vergadering duurt maximaal een half uur.
   
 • In iedere groep is een speciale map voor de stukken van de leerlingenraad.

De verkiezingen van de leerlingenraad

 • De leden zitten een jaar in de leerlingenraad. 
 • Kinderen die vervroegd aftreden kunnen vervangen worden d.m.v. tussentijdse verkiezingen binnen de groep.
 • Begin van het schooljaar vraagt de leerkracht in de eigen groep wie er in de leerlingenraad willen.
 • Kinderen die zich verkiesbaar stellen maken een verkiezingsposter die op het leerplein komt te hangen.
 • De dag voor de verkiezingen wordt er in de groep een ‘debat’ georganiseerd, hier kunnen de verkiesbare kinderen nog 1 maal een verkiezingspraatje houden. In de bovenbouw kan dit leiden tot een echt debat.
 • De kinderen die hebben aangemeld hebben voor de leerlingenraad, mogen op zichzelf stemmen.
 • Om vervelende situaties te voorkomen wordt er niet gecommuniceerd over de aantallen uitgebrachte stemmen per persoon. Alleen het nieuwe lid wordt genoemd.
 • Nadat de leden gekozen zijn, wordt er een foto van de leerlingenraad gemaakt.

De financiën van de leerlingenraad

 • De leerlingenraad krijgt per jaar een eigen budget van het schoolteam (€ 25), de OV (€ 25) en de MR (€ 25).
 • Het lid van de leerlingenraad uit groep 6 houdt de financiën bij. Samen met de vertegenwoordiger van het schoolteam beheert hij/zij het geld in de kas.
 • De leerlingenraad beslist waar dit geld aan uitgegeven wordt.

Dit schooljaar is dit onze leerlingenraad:

Dani (groep 8), Hanne (groep 7), Tijn (groep 6) en Marit (groep 5).