Agenda

Deze week
Volgende week

Onderdeel van

Dalton

Keuze en meervoudige intelligentie

Keuze

Vrijheid betekent voor ons dat het kind, naast het bepalen van de volgorde binnen de taak, ook voor een deel zelf de inhoud van haar/zijn taak mag kiezen.

Keuze is bij ons niet “even iets voor jezelf doen”, het is ook niet uitloopwerk voor de snelle werkers of “even een spelletje doen”.

Keuze is:

  • afgestemd op de meervoudige intelligentie van Gardner
  • een vast onderdeel in de week
  • een activiteit die de kinderen zelf mogen kiezen, afhankelijk van hun belangstelling en intelligentie
  • in de kleutergroepen staat keuze op het planbord
  • ook binnen keuze wordt ernaar gestreefd de kinderen te laten samenwerken

Meervoudige Intelligentie

Het uitgangspunt van meervoudige intelligentie is dat iedereen talenten heeft die niet te vatten zijn in de simpele constatering dat hij ‘meer of minder intelligent’ is. De één is verbaal heel sterk en leert gemakkelijk door gebruik te maken van taal; een ander ziet snel verbanden of logische gevolgen en een derde blinkt uit in ruimtelijk inzicht of maakt gebruik van klanken en ritmes. Iedere leerling kan succesvol zijn als zijn/haar sterke intelligenties worden aangesproken.

Keuze en meervoudige intelligentie

Omdat de school onderschrijft dat kinderen verschillend leren en dat succeservaringen leiden tot een positieve leerhouding en een verhoogde motivatie, is de inhoud van het keuzewerk gerangschikt naar de acht intelligentiegebieden die Howard Gardner onderscheidt:

Organisatie van het keuze

In de kleutergroepen zijn werkjes en ontwikkelingsmateriaal gesorteerd o.b.v. één van de acht intelligentiegebieden. De kasten zijn herkenbaar aan een pictogram dat de desbetreffende intelligentie symboliseert.

Voor de groepen 3 t/m 8 zijn kaartenbakken beschikbaar met opdrachtkaarten o.b.v. één van de acht intelligentiegebieden. De kaarten zijn herkenbaar aan een pictogram dat de desbetreffende intelligentie symboliseert. De kaartenbakken hebben een plaats gekregen in de klas. De materialen voor keuze zijn te vinden in de klas en in de Wissel.

Per keer kan er gekozen worden voor een andere intelligentie, behalve op vrijdag, dan mag er gekozen worden voor een intelligentie die ze eerder in de week al hebben gedaan. De keuze van de intelligentie wordt zichtbaar op een aftekenlijst. Met een kruisje wordt aangegeven voor welke intelligentie ze hebben gekozen.
Keuze wordt gedaan in de klas, maar er wordt ook gebruik gemaakt van de Wissel en / of hal.

Tijdstip van keuze

In de kleutergroepen kan dagelijks gekozen worden voor keuze.

Voor groep 3 en 4 zijn er vaste momenten voor keuze.

De groepen 5 t/m 8 heeft op één dag in de week een vast tijdstip voor keuze. Op de andere dagen mogen de kinderen naar eigen inzicht beslissen of zij keuze gaan doen. Wel is de afspraak dat dit na de na de pauze (10.30 uur) plaatsvindt.

 

                                                                 Daltonaspecten

Vrijheid /

verantwoordelijkheid

De kinderen hebben de vrijheid om zelf te kiezen wat ze willen leren. Hun keuze moeten ze ook waarmaken. Ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.

Zelfstandigheid

De keuze wordt zelfstandig gemaakt, zonder dat de leerkracht zich hierin mengt. Ook de uitvoering gebeurt zelfstandig. Op verzoek van het kind zal de leerkracht helpen en suggesties geven.

Samenwerken

Sommige opdrachten kunnen alleen gedaan worden. Bij andere bestaat de mogelijkheid om ze alleen of samen te doen.

Reflectie

Door te kijken naar de nog te maken hoeveelheid werk op de taak, maakt het kind de afweging om keuze te gaan doen.

Effectiviteit

Doordat de kinderen leren om efficiënt om te gaan met de tijd , wordt er tijd gecreëerd voor keuze.