Agenda

Deze week
Volgende week

Onderdeel van

Dalton

Groepsinstructie

Groepsinstructie

 • Vanaf groep 5 werken we met het groepsinstructie model.
 • We starten gezamenlijk. We benoemen kort het doel van de les en kijken samen welke sommen aanbod komen. Daarna gaan de basis- en pluskinderen aan het werk.
 • De leerkracht geeft instructie aan de zorggroep, aan de instructietafel.
 • Aansluitend instructie voor de basisgroep.
 • We laten de plusgroep eerst zelfstandig het werk maken. Wanneer er eventuele vragen zijn, krijgen zij na de basisgroep instructie. Dit om oplossingsgericht werken te stimuleren.

Dit voeren we uit d.m.v. het model groepsinstructie.

De voordelen van dit model zijn:

 • De zorgkinderen krijgen meer aandacht.
 • De basisgroep wordt eerst uitgedaagd het zelf te doen.
 • De plusgroep leert oplossingsgericht te werken. De kinderen hebben meer leertijd en kunnen effectiever werken.
 • Gerichtere instructie
 • De leerkracht krijgt de kinderen beter in kaart; je weet wie wat nog lastig vindt en wie het juist al wel begrijpt.
 • Je creëert meer leertijd voor de kinderen
 • Kinderen krijgen meer inzicht in hun kunnen
 • Plus kinderen worden niet geremd
 • Zorg kinderen krijgen een beter zelfbeeld